Кыздар еркектй калай коздырады секс фйлм


Ол бирлик-уакытша, откинши бирлик. Одан бала - шагалы. Соган мен, Шаззат, Иманберди ушеуимиз бардык.

Кыздар еркектй калай коздырады секс фйлм

Сонда кайда барады дейсиз гой? Ауылдын кошелерин айналдырып келип, келдик, тусиниз дейди. Обалына не керек, созди бастаганнан-ак тусинди.

Кыздар еркектй калай коздырады секс фйлм

Торелигин окушым айтар Куни ертен барин де сот алдына барасындар. Енесин кутуге деген келиннин енбеги зор болды:

Келисилген уакыттан кейин, кейинги еки агама кузетти тапсырдым. Бирде алтын, бирде кумис, дал казир-айнымас тума алтын, ягни таза коспасыз алтын. Озиме тетелеу, сиз — бизи менимен баршылык елде бир инимиз бар.

Сонда бирлик, адилдик кайда? Менин бала кезим дедим гой, кыз-келиншекке коз сала коятындай кезге жете коймаган кезим екен-ау, кейин ойласам. Келисилген уакыттан кейин, кейинги еки агама кузетти тапсырдым. Оншакты шакырым жерден кран акелип, тракторды котерип алуга тура келипти.

Кагазга тусирип жаткандарым — шашып кетип бара жаткандарым. Тек кемдиги жастайынан енбекке салмаганы болмаса, енбекпен пискенде болатын еди. Коршин жаман болса, кошесин.

Алдамаса, ишкени ас болмайды Сол арманга да ынсап керек пе деймин. Окысаныз онегели истерди коресиз. Агамыз Абубакирулы Мырзагалидын асына арналган соз

Болмелер бир адамдык, еки адамдык. Дереу уйимен сойлесип , айелине мунша сомада акша керек, осындагы тауирлерге керек дейди.

Елде жалгыз басты бир бойдак жигит болатын — ды. Кышыган жерин касытып, ягни суйкенип дурген сон, берилген аты болуы керек. Мен муны бурынгылардан коргениммен, ман бермейди екенмин. Сонын алдында бир аяк коже, бир кесе шай устинде киналеспей татуластыруды ойладым. Осындай куаныш устинде конили жабыркау тартушылар да бар: Булар картан тарткан кез.

Бундай омирге тап болганнын екинин бири буган шыдамайды. Акеси болса, есик алдында стул устинде курсинип койып отыр.

Халыктын батасын алмакшы, агалары да сонда. Типти тунги шамасында жатамыз. Балага ат коюга келгенде, шалы коп ойланады. Типти, малшылар ишинде айелдерин босандырып алып журген еркектер де бар. Соган мен, Шаззат, Иманберди ушеуимиз бардык. Елде жалгыз басты бир бойдак жигит болатын — ды. Жауын себелеп жауа да бастаган.

Киси болмай-ак, катардагынын бири болып журип-ак, бирлик курып отыргандарды неге кормеймиз?! Бирликке келсе, тек кана кошемет ушин ган келеди. Тири кезинде Мырзатай айкан еди. Сол жаман кайдан басталды екен деп тагы ойланамын. Кулкыннын кулы кузгыннан сактан, Канынды котерип, кызганнан сактан! Алгашкы ауыр кун

Картайган оз анасы ертеректе дуние салган, оны оз жобаларымен жайгастырып, жылын да откизген шалымен биригип журип. Урлык па, зорлык па?! Оган тииспеген абзел деп тусинемен.

Сол кезде ози селк ете калады. Калай салса да бултарпадык. Сонымен, бул жесирди коя турып, кара мурттынын бурынгы алтын косагына келейик. Айта беретин еми табылмайтын наукас-экологиянын зардабынан болган наукас конилин аулап, енди журуге айналганымда, кудам баласы мен келини арасындагы жайга кошти.

Типти, малшылар ишинде айелдерин босандырып алып журген еркектер де бар. Типти, осы сонгы айелин ревизор болып журип алган. Сол кезде оянып кетип,тусимде коргеним екен гой дей салады.Секс смалфоем
Секс досуг тюмени
Сексуальный поход к андроид
Дружеский секс для девушек
Красивый развод на секс
Читать далее...